Tjänster

Konstruktion

Vi dimensionerar det mesta inom stål och betong. Allt från enkla grundkonstruktioner till avancerade stål- och betongkonstruktioner. Huvudinriktningen är prefabricerade stål- och betongelement. Vi använder oss av 3D beräkningsprogram för avancerade konstruktioner.

Projektering

Vi åtar oss projekteringsuppdrag med upprättande av både beräkningar, ritningar för tillverkning och ritningar för arbetsplatsen. Vi projekterar både i 2D och 3D, det är projektet och kunden som avgöra vad vi gör.