Central Park i Lund

Vi har fått nytt förtroende att projektera stommen till Veidekkes nya bostadshus i Lund. Projektet består av 2 stycken fristående hus varav det första huset har 6 våningar och det andra har 10 våningar. Uddcon ansvarar för all prefabprojektering i hus 1 och i hus 2 är vi samordnare för prefab samt ansvariga för all dimensionering av element samt stabilitet av stommen. Projekteringen pågår från november till maj.

(Bild: SydArk Konstruera)